Tietosuojaseloste

Päivitetty 01.02.2024


Fotomimmit tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Rekisterit sisältävät sekä yritysten edustajien että yksityisten ihmisten henkilötietoja. Markkinointiviestintää varten suostumus pyydetään molemmilta. Fotomimmit on sitoutunut toimimaan tietosuoja-asetuksen ja sitä soveltavan lainsäädännön mukaisesti.

Lue alla oleva tietosuojaseloste huolellisesti:

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt
Fotomimmit
Ratatie 41 LH 4

91500 Muhos

Yhteyshenkilöt: Katja Heikkinen / Laura Isokoski

045 783 08031 / 045 783 08013

E-mail: fotomimmit@fotomimmit.com

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri (markkinointi, tilaukset, kuvaussopimus ja laskutus).


3.Rekisterin käyttötarkoitus ja pitämisen peruste:

Asiakaslaskutus, kuvausten tilaaminen

 (lomakkeella internetsivuilta) ja kuvaussopimusten tekeminen. 

Fotomimmien pitämän rekisterin tiedot ovat henkilön itsensä antamat tiedot ja suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi ja laskutus.

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista.  Pyydettäessä henkilötieto poistetaan rekisteristä 14 pv kuluessa.

Rekisteriin pääsy on vain rekisterinpitäjällä.

4.Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: yksityishenkilön tai yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Laskutus

Käytämme laskutuksessa Holvi - laskutuspalvelua, jossa ovat kaikki laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. Laskutusta varten kerätään asiakkaalta nimi- ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite, ja yrityksiltä y-tunnus.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikissa välineissä tiedonkeräys perustuu henkilön itsensä antamiin tietoihin ja suostumukseen tietojen käytöstä. Tietojen antajalla on oikeudet ja mahdollisuudet poistaa tai tarkistaa omia tietojaan halutessaan.

6. Tietojen luovutukset

Henkilörekisterin tiedot on tarkoitettu vain Fotomimmien omaan käyttöön. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjänä Fotomimmien edustajalla on ainoastaan käyttöoikeus kerättyihin tietoihin. Manuaalisesti (esim. kuvaussopimukset) kerätty henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukitussa tilassa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Fotomimmit, Ratatie 41 lh 4, 91500 Muhos.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tiedotteiden ja markkinoinnin vastaanottoon. Peruutuksen voi lähettää osoitteeseen fotomimmit(at)fotomimmit.com