Tietosuojaseloste


Fotomimmit tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.


Rekisterinpitäjä

Fotomimmit

Ratatie 41 LH 4

91500 Muhos

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Katja Heikkinen / Laura Isokoski

Fotomimmit
Puh: 045 631 7493 / 045 3140345

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri (tilaukset, kuvaussopimus ja laskutus)

Rekisterin käyttötarkoitus ja pitämisen peruste:
Asiakaslaskutus (ukko.fi kautta), kuvausten tilaaminen (lomakkeella internetsivuilta) ja kuvaussopimusten tekeminen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: yksityishenkilön tai yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saatavat tiedot saadaan yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Fotomimmit, Ratatie 41, 91500 Muhos.